Friday, April 16
Shadow

Ibintu 4 bishobora kudindiza ubukerarugendo

Hari bamwe bakeka ko ubukerarugendo ari umurimo woroshye,  ukorwa mu gihe iyindi yose yagiye mu buryo. Iyo bwitaweho uko bisabwa nta kabuza butanga umusaruro ufatiye runini igihugu n’abaturage. Gusa hari ibintu bine by’ingenzi bikwiye kwirindwa kugira ngo ubukerarugendo butadindira n’ibyo bwari butegerejweho bikagenda nka Nyomberi.

Intambara, umutekano muke n’ubugizi bwa nabi

Birumvikana ko nta mukerarugendo waba afite amakuru y’uko ahantu runaka hatari umutekano usesuyte ngo abe yafata umwanzuro wo kuhatemberera azi neza ko ashobora kuhagirira amakuba. Ni yo mpamvu, ibihugu runaka bisabwa kubungabunga ituze mu gihugu. Ku bihugu cyangwa ahantu higeze kurangwa umutekano muke, intambara cyangwa imidugararo, biba bisabwa kugerageza guhindura isura kugirango ba mukerarugendo babe batinyuka.

Kwikubira kw’abayobozi

Rimwe na rimwe Leta zigena ingengo y’imari yo gukoreshwa mu bikorwa byo guteza imbere ubukerarugendo, ariko iyo mari igaherera mu mifuka ya bamwe mu bayobozi bahitamo gukoresha amafaranga mu kwinezeza ku giti cyabo bakirengagiza inyungu rusange.

Kutagira impuguke mu bukerarugendo no kutamenyesha abaturage akamaro kabwo

Abajya mu bikorwa biteza imbere ubukerarugendo n’abakora ubucuruzi bugendanye na bwo basabwa kuba bafite ubumenyi buhagije. Bamwe bakunze kwibeshya ko umuntu uwo ari we wese yashobora ibyo bikorwa ariko amasomo n’amahugurwa ni ngombwa. Abaturage na bo bakeneye kumenya akamaro k’ubukerarugendo n’uruhare rwabwo mu guhindura ubuzima bwabo n’ubw’igihugu. Ni yo mpamvu ubukangurambaga bugomba gukorwa ubutitsa.

Kutita ku bukerarugendo bw’abenegihugu

Hari imyumvire yagiye mu bantu ndetse no mu Rwanda irahari yo kumva ko umukerarugendo ari umuntu uturutse mu bihugu bya kure. Mu by’ukuri ibyiza nyaburanga bitatse igihugu ntabwo bikwiriye kuba umwihariko w’abanyamahanga; n’abenegihugu bakeneye kwirangaza no kwinezeza cyane cyane ko akenshi abaturage b’igihugu runaka bagabanyirizwa igiciro cyo gutemberera ahari ibyiza nyaburanga ugereranyije n’abanyamahanga.

Jean Claude MUNYANDINDA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *